Prodajna mjesta

Buje - Buie:

Trg J. B. Tita 6
Tel/fax: 052 773 704
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 07:30 - 19:30
Subota: 07:30 - 12:30

 

Novigrad - Cittanova:

Ulica rijeke Raše 6
Tel: 052 772 466
Fax: 052 721 108
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 16:00

 

X