Tehnička olovka CROWN

Tehnička olovka CROWN
Šifra: C.MP2000S
Teh.ol.CROWN MP-2000S 0,5mm, (cijena za jedan komad)
Manje pakiranje: 32
Veće pakiranje: 768
X