Plastelin Set FILA Giotto Fireman

Plastelin set FILA Giotto BeBe Bucket Fireman
Šifra: 0080347
Plastelin set FILA Giotto BeBe Bucket Fireman
Manje pakiranje: 1
Veće pakiranje: 6

Giotto be-be Bucket ima novu liniju na temu vatrogasaca. Certificirano za djecu od 2 godine i stariju. Kantica sadrži 12 rola Giotto be-be plastelina, kalupe na temu vatrogasaca, alate za modeliranje i oslikanu podlogu za postavljanje mnogo priča. Zabavi nema kraja uz dodatne kalupe na poklopcu kantice.

X